Tựa game đáng lưu ý trên máy tính

Tổng hợp thông tin các tựa game nổi tiếng trên máy tính và console như Grand Theft Auto, Pokemon… cùng các tựa game mang tính cạnh tranh online